Heislie - meie tugevused on proaktiivne kaasamõtlemine ja süsteemsus

Raamatupidamisteenus ei ole pelgalt numbrite kokku löömine, vaid asjatundlikkus näha ettevõtet tervikuna ning teha just neid raamatupidamislikke tegevusi, mida kliendi ettevõte vajab. Mõtleme aktiivselt kaasa, kaardistame ettevõtte vajadused ning toome välja ja aitame dokumenteerida olulised kohad. Näitame kätte kohad, mis vajavad lisatähelepanu ja otsustamist, et toetada ettevõtte kasvu. Oleme süsteemsed ja aitame luua töövood, mis kindlustavad tõhusa raamatupidamise ja ülevaate finantsidest.

Elame maailmas, kus efektiivsus, asjatundlikkus ja proaktiivsus määravad ära ettevõtte edukuse. Need on väärtused, mida me kanname ning rakendame oma igapäevatöös.

  • Efektiivsus - Otsime võimalusi, et kiirendada protsesse ning hoida kokku kõigi aega ja ressursse.
  • Asjatundlikkus - Täiendame end järjepidevalt koolitustel ja võrgustiku infokanalite kaudu, et olla kursis muutustega valdkonnas.
  • Proaktiivsus - Me ei ole andmesisestajad. Vaatame ettevõtet tervikuna ning kui märkame, et midagi olulist on puudu, või on asju, mida saaks teha paremini või kiiremini, siis anname sellest märku.

Missioon

Toetada kasvavate ettevõtete süsteeme ja toimimist läbi proaktiivse tegutsemise.

Visioon

Tuntuim lisandväärtust ja terviklahendusi pakkuv koostööpartner kasvavatele ettevõtetele.

Finantskontroller, pearaamatupidaja

Birgit Suurhans

Minu huvi raamatupidamise ja finantsarvestuse vastu sai alguse pea 10 aastat tagasi, kui
alustasin tööd audiitorbüroos. Täna oman väikeettevõtluse arendamise, maksu- ja
raamatupidamiskogemust erinevates sektorites.

Oman kogemust palgaarvestuses, valmidusastmemeetoid rakendamisel, konsolideerimises,
kinnisvarainvesteeringute kajastamisel (eluaseme, maa ja metsa kui ka ärikinnisvara),
põhivara arvestuses , laenude ja intresside arvestuses, bioloogilise vara arvestuses,
proportsionaalse käibemaksu arvestuses, äririskide hindamises, bilansikontode üle
vaatamises, kasumiaruande vertikaal- ja horisontaalanalüüsis, maksuarvestuse üle
vaatamises.

Suunan oma energia ja fookuse sinna, “kuidas saab”, mitte ei otsi põhjendusi, “miks ei saa”.
Olen oma klientidel aidanud ostuarvete või müügiarvete protsessi tõhusamaks muuta,
dokumentide edastamist parendada, töötada välja ettevõtte jaoks mugavaimad
kinnitusprotseduurid jne.

Pean oluliseks enesetäiustamist ja elukestvat õpet, mis aitavad mul iga päev olla paremad
kui eile. Mulle meeldib, et mu töös on nii rutiinsemaid tegevusi kui ka vaheldust pakkuvaid
kiireloomulisi väljakutseid ja küsimusi.

  • Eesti Raamatupidajate Kogu poolt välja antud vanemraamatupidaja 6. taseme
    litsents
  • Eesti Personalijuhtimise ühingu poolt väljastatud personalitöötaja tunnistus
TOP